Slide

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Yritys: Veljekset Korkala Oy Y-tunnus: 0884143-7
Osoite: Ronkoteuksentie 9, 91800 Tyrnävä Puh: 044 548 9741

2. Rekisteriasiat
Toimistopalveluistamme Marika Korkala vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti sähköpostitse osoitteessa marika@veljeksetkorkala.fi.

3. Rekisterin nimi
Veljekset Korkala Oy:n asiakas – ja sopimusasiakasrekisteri ja verkkosivuilla olevien avoin työhakemus – ja yhteydenottolomakkeen täyttäneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely yrityksen palveluihin liittyviin tarkoituksiin, yrityksen liiketoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden lähinnä markkinointiin ja laskutukseen liittyvä. Laskutusasiakkaiden ja/tai suora yhteydenoton suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän ja asiakkaan välillä, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakassuhteiden ja verkkosivuilla olevien yhteydenotto – ja avoin työhakemus -lomakkeiden lomakekenttien tiedoista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä kirjanpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.